Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 3. Thực hành: trao đổi nước và khoáng ở thực vật có đáp án

  • 70 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên lí của thí nghiệm chứng minh quá trình hấp thụ nước ở rễ là dựa vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguyên lí của thí nghiệm chứng minh quá trình hấp thụ nước ở rễ là dựa vào sự thay đổi lượng nước cung cấp cho cây trước và sau thời gian thí nghiệm.


Câu 2:

Trong thí nghiệm chứng minh quá trình vận chuyển nước ở thân, có thể sử dụng hóa chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sử dụng dung dịch màu để đánh dấu và quan sát đường đi của nước trong hệ mạch của thực vật, qua đó chứng minh quá trình vận chuyển nước ở thân.


Câu 3:

Vì sao trong thí nghiệm chứng minh quá trình vận chuyển nước ở thân nên lựa chọn hoa có màu trắng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, chúng ta nên lựa chọn hoa có màu trắng vì sẽ dễ dàng quan sát kết quả hơn.


Câu 4:

Trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, nếu cắm cành hoa hồng trắng vào dung dịch màu tím thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong thí nghiệm trên, nước được vận chuyển từ thân lên lá và hoa. Tuy nhiên, lá hoa hồng có màu xanh nên khó nhận biết sự thay đổi màu còn cánh hoa sẽ xuất hiện hiện tượng đổi màu rõ rệt từ trắng sang tím.


Câu 5:

Từ kết quả thí nghiệm chứng minh quá trình thoát hơi nước ở lá, ta thấy giấy cobalt chloride chuyển

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kết quả thí nghiệm chứng minh quá trình thoát hơi nước ở lá là giấy cobalt chloride chuyển từ màu xanh thành màu hồng. Do khi khô, giấy cobalt chloride có màu xanh, khi ẩm giấy chuyển màu hồng, chứng tỏ lá có sự thoát hơi nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận