Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 5. Thực hành: quang hợp ở thực vật có đáp án

  • 95 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Để quan sát lục lạp trong tế bào thực vật, người ta thường sử dụng mẫu vật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để quan sát lục lạp trong tế bào thực vật, người ta thường sử dụng mẫu vật có màu xanh và dễ thao tác như lá rong mái chèo, rong đuôi chó, …


Câu 2:

Các sắc tố quang hợp có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các sắc tố quang hợp có đặc điểm ít tan trong nước và tan trong dung môi hữu cơ.


Câu 3:

Có thể sử dụng dung dịch nào sau đây để tiến hành thí nghiệm tách chiết sắc tố trong lá cây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có thể sử dụng dung dịch acetone 80% để tiến hành thí nghiệm tách chiết sắc tố trong lá cây, do acetone là dung môi hữu cơ có khả năng phá vỡ liên kết giữa diệp lục, lipid và protein trong lá, nhờ đó có thể tách chiết sắc tố ở dạng dung dịch.


Câu 4:

Dung dịch dùng để chạy sắc kí là hỗn hợp

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dung môi dùng để chạy sắc kí là hỗn hợp petroleum ether và ethanol tỉ lệ 14 : 1.


Câu 5:

Trong thí nghiệm tách chiết sắc tố quang hợp từ lá cây, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì diệp lục là chất bị hòa tan trong dung môi hữu cơ.

A - sai. Vì lá vàng hoặc các loại củ màu vàng thì chủ yếu là sắc tố carotenoid (hàm lượng diệp lục rất thấp).

B - sai. Vì acetone là dung môi hữu cơ nên nó sẽ hòa tan các sắc tố.

C - sai. Vì chỉ cần ngâm lá trong dung môi khoảng 1 giờ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận