Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 7. Thực hành: hô hấp ở thực vật có đáp án

  • 127 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hóa chất được sử dụng trong thí nghiệm hô hấp ở hạt nảy mầm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hóa chất được sử dụng trong thí nghiệm hô hấp ở thực vật là nước vôi trong.


Câu 2:

Nguyên lí của thí nghiệm hô hấp ở hạt nảy mầm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguyên lí của thí nghiệm hô hấp ở hạt nảy mầm là CO2 được tạo ra do hô hấp của hạt nảy mầm sẽ được hấp thụ bởi nước vôi trong tạo thành kết tủa.


Câu 3:

Trong thí nghiệm hô hấp ở thực vật, cần ngâm hạt trong điều kiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong thí nghiệm hô hấp ở thực vật, cần ngâm hạt trong điều kiện nước ấm khoảng 40oC trong hai giờ.


Câu 4:

Trong các thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật, mẫu vật thường được sử dụng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong các thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật, mẫu vật thường được sử dụng là các loại hạt đang nảy mầm, do có quá trình hô hấp diễn ra mạnh.


Câu 5:

Quá trình hô hấp ở hạt nảy mầm tạo ra khí

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quá trình hô hấp ở hạt nảy mầm tạo ra khí carbon dioxide.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận