Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 9. Hô hấp ở động vật có đáp án

  • 534 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào đúng khi nói về vai trò của hô hấp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hô hấp là quá trình lấy O2 liên tục từ môi trường cung cấp cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 sinh ra từ quá trình chuyển hóa ra ngoài.


Câu 2:

Ở động vật, bộ phận hoặc cơ quan thực hiện trao đổi khí O2 và CO2 với môi trường gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở động vật, bộ phận hoặc cơ quan thực hiện trao đổi khí O2 và CO2 với môi trường gọi là bề mặt trao đổi khí.


Câu 3:

Trao đổi khí của thủy tức và giun đất thuộc hình thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trao đổi khí của thủy tức và giun đất thuộc hình thức trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.


Câu 4:

Phát biểu nào đúng khi nói về trao đổi khí qua hệ thống ống khí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lỗ thở có van đóng, mở điều tiết không khí ra, vào ống khí.

A – Sai. Ngành ruột khoang và giun dẹp trao đổi khí qua bề mặt cơ thể. Côn trùng và một số chân khớp khác sống trên cạn trao đổi khí qua hệ thống ống khí.

B – Sai. Hệ thống ống khí bao gồm các ống khí lớn phân nhánh thành các ống khí nhỏ dần và ống khí nhỏ nhất là ống khí tận.

C – Sai. Ống khí nhỏ nhất là ống khí tận.


Câu 5:

Thông khí ở côn trùng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thông khí ở côn trùng là nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang thân, phối hợp với đóng, mở các van lỗ thở.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận