Trắc nghiệm: Sống chết mặc bay có đáp án

  • 8452 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Tác phẩm “Sống chết mặc bay” của tác giả nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Tác phẩm "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn được viết theo thể loại nào? 

Xem đáp án

Đáp án : D


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây đúng với tác phẩm "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Theo em, một truyện ngắn Việt Nam được coi là hiện đại trước hết phải đáp ứng yêu cầu gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thành phúc Nguyễn

Ve ri gút

1 năm trước

NgMinh_0311

Bình luận


Bình luận

hanhngo ny
21:54 - 12/06/2020

sao lại thế nhỉ

Toan Phi
15:36 - 16/06/2021

:)