Trắc nghiệm: Sông núi nước Nam có đáp án

  • 4485 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ai là tác giả của "Sông núi nước Nam"? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

"Nam quốc sơn hà" được mệnh danh là? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Thể thơ tác giả dùng để viết "Nam quốc sơn hà" là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

"Nam quốc sơn hà" khẳng định điều gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Nội dung nào không xuất hiện trong bài "Sông núi nước Nam"? 

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

3 năm trước

lanh nguyen

Bình luận


Bình luận

Nguyen thanh nhan
20:36 - 12/11/2021

méo hay

Nguyễn Thị Linh
15:39 - 15/11/2021

đúng hết r