Trắc nghiệm Sông. Nước ngâm và băng hà có đáp án

  • 110 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kéo các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lý:

1. Do tuyết tan   a. Mùa lũ vào đầu mùa hạ

2. Do mưa          b. Mùa lũ trùng với mùa xuân

3. Do băng tan   c. Mùa lũ trùng với mùa mưa

Xem đáp án

1 – b, 2 – c, 3 – a

1. Do tuyết tan -> Mùa lũ trùng với mùa xuân

2. Do mưa -> Mùa lũ trùng với mùa mưa

3. Do băng tan -> Mùa lũ vào đầu mùa hạ


Câu 2:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Sông làdòng chảytạm thờitương đối lớn

trên bề mặtlục địa và đảo,được các nguồn

nước mưa,nước ngầm vànước thải sinh hoạt

nuôi dưỡng.Một hệ thống sônggồm ba bộ phận

sông chính,sông phụvà chi lưu.

Xem đáp án

* Các lỗi sai:

Sông là dòng chảy tạm thời tương đối lớn trên bề mặt lục địa và đảo, được các nguồn nước mưa, nước ngầm và nước thải sinh hoạt nuôi dưỡng. Một hệ thống sông gồm ba bộ phận sông chính, sông phụ và chi lưu.

* Sửa lỗi:

Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối lớn trên bề mặt lục địa và đảo, được các nguồn nước mưa, nước ngầm và nước băng tuyết tan nuôi dưỡng. Một hệ thống sông gồm ba bộ phận sông chính, phụ lưu và chi lưu.


Câu 3:

Nối các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lý:

1. Chi lưu             a. dòng chảy đổ nước vào dòng chính

2. Lưu vực sông   b. dòng chảy lớn nhất, có các sông nhỏ cấp nước và chia nước

3. Phụ lưu             c. nhịp điệu dòng chảy của nước sông trong một năm

4. Sông chính       d. diện tích cung cấp nước thường xuyên cho sông

5. Chế độ nước    e. các sông thoát nước cho dòng chính

Xem đáp án

1 – e, 2 - d, 3 - a, 4 - b, 5 - c.

1. Chi lưu là các sông thoát nước cho dòng chính.

2. Lưu vực sông là diện tích cung cấp nước thường xuyên cho sông.

3. Phụ lưu là dòng chảy đổ nước vào dòng chính.

4. Sông chính là dòng chảy lớn nhất, có các sông nhỏ cấp nước và chia nước.

5. Chế độ nước là nhịp điệu dòng chảy của nước sông trong một năm.


Câu 4:

Kéo các đáp án sau vào các ô thích hợp

Dòng chính

Băng tuyết

Phụ lưu

Chi lưu

Nước ngầm

Nước mưa

Các bộ phận của sôngNguồn cung cấp nước cho sông

Xem đáp án

Các bộ phận của sông

Nguồn cung cấp nước cho sông

- Dòng chính

- Phụ lưu

- Chi lưu

- Băng tuyết

- Nước ngầm

- Nước mưa


Câu 5:

Hồ Tây ở Hà Nội (Việt Nam) được hình thành:

Xem đáp án

Hồ Tây là hồ móng ngựa, được hình thành do khúc uốn của sông Hồng.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận