Trắc nghiệm Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái đất có đáp án

  • 55 lượt thi

  • 48 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nối các ý ở cột A với cột B cho phù hợp:

Đới lạnh có đặc điểm:

Nhiệt độ       Thấp, không quá 100100

Lượng mưa   Ít, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi

Cảnh quan    Đài nguyên, chủ yếu là rêu và địa y

Động vật      Nghèo nàn, chủ yếu là những loài chịu lạnh giỏi

Xem đáp án

- Nhiệt độ: Thấp, không quá 10oC

- Lượng mưa: Ít, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi

- Cảnh quan: Đài nguyên, chủ yếu là rêu và địa y

- Động vật: Nghèo nàn, chủ yếu là những loài chịu lạnh giỏi

Đáp án: 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b.


Câu 2:

Cảnh quan đặc trưng ở đới lạnh là:

Xem đáp án

Cảnh quan đặc trưng chủ yếu ở đới lạnh là đài nguyên (gồm rêu, địa y và một số cây thân thảo).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn X vào các ô tương ứng:

Đới lạnh có các đặc điểm sau:

ĐÚNG SAI

Gió Đông Cực thổi thường xuyên

Động vật thích nghi được với khí hậu lạnh là: chồn, sóc, sư tử biển,..

Nhiệt độ trung bình năm ở đới lạnh rất thấp, dưới 0oC

Xem đáp án

- Gió Đông Cực thổi thường xuyên (Đúng)

- Động vật thích nghi được với khí hậu lạnh là: chồn, sóc, sư tử biển,.. (Sai, chồn và sóc không thích nghi được với khí hậu lạnh).

- Nhiệt độ trung bình năm ở đới lạnh rất thấp, dưới 0oC (Sai, vì nhiệt độ trung bình năm ở đới lạnh là dưới 10oC, do vẫn có thời kì được Mặt Trời chiếu sáng, khiến nhiệt độ tăng lên cao hơn 0oC)

Đáp án: 

Đặc điểm

Đúng

Sai

Gió Đông Cực thổi thường xuyên 

X

 

Động vật thích nghi được với khí hậu lạnh là: chồn, sóc, sư tử biển,..

 

X

Nhiệt độ trung bình năm ở đới lạnh rất thấp, dưới 0oC

 

X


Câu 4:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho nhận định sau: “Đới lạnh là nơi có tài nguyên sinh vật rất phong phú”. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Sai, vì đới lanh có khí hậu rất khắc nghiệt, nhiệt độ quá thấp và lượng mưa ít làm cho thực vật ở đây nghèo nàn, động vật chỉ có một số loài chịu được lạnh.

Đáp án: Sai


Câu 5:

Chọn các đáp án đúng:

Đất ở đới lạnh có tầng đất mỏng, kém phì nhiêu do:

Nhiệt độ thấp quanh năm

Lớp đá mẹ dày và cứng

Thiếu các sinh vật phân giải

Lượng mưa lớn, làm rửa trôi

Xem đáp án

Đất ở đới lạnh có tầng đất mỏng, kém màu mỡ do 

- Nhiệt độ quanh năm thấp, làm cho quá trình phong hóa diễn ra yếu. 

- Khí hậu khắc nghiệt khiến sự hoạt động của các vi sinh vật phân giải, các sinh vật sống trong đất kém hơn.

Đáp án: 

Nhiệt độ thấp quanh năm

Thiếu các sinh vật phân giải


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận