Trắc nghiệm: Sự giàu đẹp của tiếng việt có đáp án

  • 3188 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Để chứng minh sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt, trong bài văn của mình, Đặng Thai Mai đã sử dụng kiểu lập luận gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Bài viết "Sự giàu đẹp của Tiếng Việt" của Đặng Thai Mai gần với văn phong nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Trong các câu sau, câu nào nêu lên vấn đề cần nghị luận của bài văn ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Đoạn mở đầu bài viết:“ Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.” Nêu lên nội dung gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Cao Thị Ngọc Ánh

Bình luận


Bình luận

vã OTP
21:01 - 23/03/2022

khá khó nhưng hay