Trắc nghiệm: Tam đại con gà có đáp án

  • 552 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Truyện cười được chia thành mấy loại:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Trong những câu dưới đây câu nào không đúng khi nói về anh học trò trong Tam đại con gà?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Trong truyện Tam đại con gà ở nhân vật anh học trò có mâu thuẫn nào là trái tự nhiên?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Tiếng cười trong truyện Tam đại con gà có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: E


Câu 5:

Truyện Tam đại con gà là truyện cười thuộc loại nào :

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận