Trắc nghiệm Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng có đáp án

  • 1150 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chuỗi hồ Lớn ở cao nguyên Đông Phi được hình thành do tác động của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hồ Lớn châu Phi hay Đại Hồ châu Phi là một chuỗi các hồ tạo thành một phần của các hồ thung lũng đứt gãy và xung quanh đới tách giãn Đông Phi. Hồ Lớn bao gồm hồ Victoria (hồ nước ngọt lớn thứ hai thế giới về diện tích bề mặt) và hồ Tanganyika (hồ lớn thứ hai thế giới về dung tích và hồ sâu thứ hai thế giới). Thuật ngữ Hồ Lớn cũng được sử dụng nhưng ít phổ biến.


Câu 2:

Dãy núi trẻ Hi-ma-lay-a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của hai mảng kiến tạo nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dãy núi trẻ Hi-ma-lay-a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là mảng Âu-Á với mảng Ấn Độ-Ôxtrâylia.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng với vận động kiến tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vận động kiến tạo được hiểu là các vận động do nội lực sinh ra, làm cho địa hình lớp vỏ Trái Đất có những biến đổi lớn và hiện nay vẫn đang tiếp diễn nhưng xảy ra chậm.


Câu 4:

Thuyết kiến tạo mảng xuất hiện khi các nhà khoa học nhận thấy hình thái các bờ nào sau đây có thể khớp nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ý tưởng ban đầu về thuyết kiến tạo mảng xuất hiện khi các nhà khoa học nhận thấy hình thái bờ phía đông của Nam Mỹ và bờ phía tây của châu Phi có thể khớp nhau. Các giả thuyết cho rằng các lục địa này xưa kia từng là một thể thống nhất, về sau mới tách rời nhau và di chuyển đến vị trí như ngày nay.


Câu 5:

Theo thuyết kiến tạo mảng, mảng kiến tạo nào sau đây là mảng kiến tạo nhỏ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo thuyết kiến tạo mảng, cấu tạo của thạch quyển bao gồm 7 mảng kiến tạo lớn. Đó là: Mảng Âu-Á, mảng Ấn Độ-Ôxtrâylia, mảng Phi, mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Thái Bình Dương và mảng Nam Cực. Ngoài ra còn có một số mảng nhỏ như: Cô-cốt, Ca-ri-bê, Ả-rập, Phi-lip-pin…


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Funny _ Gacha
05:29 - 28/10/2023

Câu 14: Mảng Á-Âu