Trắc nghiệm: Thành ngữ có đáp án

  • 4451 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Thành ngữ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ? 

Xem đáp án

Đáp án: C

→ Câu C là câu tục ngữ


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Hà Linh

Rất tốt

Bình luận


Bình luận

7a2 Nguyễn Quỳnh Thao
05:23 - 15/12/2021

Hay