Trắc nghiệm : Thề nguyền (trích Truyện Kiều) có đáp án

  • 363 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đoạn Thề nguyền được trích từ câu ... đến câu ... trong Truyện Kiều?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Dòng nào dưới đây xác định không đúng vị trí, bối cảnh chung của việc đính ước, thề nguyền giữa Thúy Kiều và Kim Trọng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Dựa vào diễn biến sự việc và tâm trạng nhân vật, nên chia đoạn trích thành mấy đoạn nhỏ là hợp lí?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Từ vội, xăm xăm, băng mang một hàm nghĩa khá đặc biệt, đó là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận