Trắc nghiệm: Thêm trạng ngữ cho câu có đáp án

  • 7088 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Trạng ngữ là gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Dòng nào là trạng ngữ trong câu “ Dần đi ở từ năm chửa mười hai. Khi ấy, đầu nó còn để hai trái đào”. (Nam Cao) ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trạng ngữ “ Trên bốn chòi canh” trong câu “Trên bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt” (Nguyễn Tuân) biểu thị điều gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Cao Thị Ngọc Ánh

Bình luận


Bình luận

╰‿╯✭亗☆╰‿╯
21:10 - 14/01/2022

gà ta là ngộ không siêu việt

Ảnh đính kèm

╰‿╯✭亗☆╰‿╯
21:12 - 14/01/2022

raz mạnh hơn

╰‿╯✭亗☆╰‿╯
21:13 - 14/01/2022

raz mạnh hơn chứ

Ảnh đính kèm