Trắc nghiệm: Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) có đáp án

  • 5729 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Dòng nào nói đúng nhất các loại từ có thể làm trạng ngữ trong câu? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Tách trạng ngữ thành câu riêng, người nói, người viết nhằm mục đích gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trạng ngữ “ Trên dòng sông Đà” của câu “Trên dòng sông Đà, ông xuôi ông ngược hơn một trăm lần rồi, chính tay giữ lái độ sáu chục lần cho những chuyến thuyền then đuôi én sáu chèo” (Nguyễn Tuân) biểu thị nội dung gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

2 năm trước

DUBAI Trọng An

Bình luận


Bình luận