Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 2. D: Writing có đáp án

  • 47 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Some scientists have distorted the effects of climate change. They were accused of that.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Một số nhà khoa học bị cáo buộc đã làm sai lệch ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.


Câu 2:

We have advised you on how to cut down your energy use. We remember that.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Chúng tôi nhớ đã tư vấn cho bạn về cách giảm sử dụng năng lượng của bạn


Câu 3:

They decided to cut down their carbon footprints. They were praised for that.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Họ đã được khen ngợi vì đã quyết định giảm lượng khí thải carbon của họ.


Câu 4:

He donated a lot of money to environmental protection campaigns. He was admired for that.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Ông được ngưỡng mộ vì đã quyên góp rất nhiều tiền cho các chiến dịch bảo vệ môi trường.


Câu 5:

He said that he would take responsibility for his company's damage to the area. But then he denied that.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Ông phủ nhận đã nói rằng ông sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại của công ty mình đối với khu vực.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận