Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 4. D. Writing có đáp án

  • 46 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the sentence with the same meaning with the given one.

Many people think Steve stole the money.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Mọi người nghĩ rằng Steve đã ăn trộm tiền.


Câu 2:

Mary tried to keep calm although she was very disappointed.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Mặc dù thất vọng là vậy, Mary vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.


Câu 3:

Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Dịch: Trời mưa không thể ngăn những nhà thám hiểm tiếp tục hành trình của họ.


Câu 4:

Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Những bà nội trợ giờ đã không còn phải giành nhiều thời gian làm việc nhà nữa.


Câu 5:

Because it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Cuốn tiểu thuyết này thú vị đến nỗi mà tớ thức đêm để đọc xong nó.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận