Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Vocabulary and Grammar

  • 635 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word or phrase that can substitute for the underlined word.

His recreations include golf, football and shooting. 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Recreation (sự giải trí) = pleasure (niềm vui)

Dịch: Sáng tạo của anh ấy bao gồm golf, bóng đá và bắn súng.


Câu 2:

Choose the word or phrase that can substitute for the underlined word.

Walking and swimming are the two most popular sporting activities undertaken by men and women.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Undertaken (thực hiện) = taken over (tiếp nhận)

Dịch: Đi bộ và bơi lội là hai hoạt động thể thao phổ biến nhất được thực hiện bởi nam và nữ.


Câu 3:

Choose the word or phrase that can substitute for the underlined word.

I bought the ring as a memento of Greek.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Memento (vật kỉ niệm) = sourvenir (quà lưu niệm)

Dịch: Tôi đã mua chiếc nhẫn như một vật kỷ niệm của Hy Lạp.


Câu 4:

Choose the word or phrase that can substitute for the underlined word.

In Britain, the most common leisure activities are home-based. 

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Common = popular (phổ biến)

Dịch: Ở Anh, các hoạt động giải trí phổ biến nhất là tại nhà.


Câu 5:

Choose the word or phrase that can substitute for the underlined word.

My other pursuits include listening to music, reading and gardening.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Pursuit (sự theo đuổi) = hobby (sở thích)

Dịch: Những mưu cầu khác của tôi bao gồm nghe nhạc, đọc sách và làm vườn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận