Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 10567 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

This tour takes you to the outskirts of Hue.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Tour du lịch này sẽ đưa bạn đến vùng ngoại ô của Huế.


Câu 2:

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

During their stay in Hanoi, most tourists insist on a trip to Van Phuc Silk Village.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: A, C, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). B là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Trong thời gian ở Hà Nội, hầu hết khách du lịch đều khăng khăng một chuyến đi đến Làng lụa Vạn Phúc.


Câu 3:

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

Banh chung of Tranh Khuc village is famous for its distinctive flavour.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).


Câu 4:

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

Cao Thon craft village in Hung Yen is among the largest incense-making villages in Viet Nam.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Làng nghề Cao Thon ở Hưng Yên là một trong những làng làm nhang lớn nhất ở Việt Nam.


Câu 5:

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

Nhat Tan peach flowers have become a brand of Hanoi.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Hoa đào Nhật Tân đã trở thành một thương hiệu của Hà Nội.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Như Ýi

3 năm trước

Đoàn Vũ Ngọc Mai

2 năm trước

Hoang Pham

V

1 năm trước

VÕ THANH

Bình luận


Bình luận