Trắc nghiệm: Tiếng gà trưa có đáp án

  • 4596 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Bài thơ "Tiếng gà trưa" được viết theo thể thơ gì? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Hình ảnh xuyên suốt bài thơ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Tình cảm, cảm xúc được nhân vật trữ tình thể hiện trong bài thơ là tình cảm gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Từ “chắt chiu” trong câu “Dành từng quả chắt chiu” có nghĩa gì? 

Xem đáp án

Đáp án B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

đatsoicon nguyễn

m

2 năm trước

minhh anhh

khá oki

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Linh
06:14 - 02/12/2021

caau 2