Trắc nghiệm: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh có đáp án

  • 4273 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Chứng minh trong văn nghị luận là gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Lí do nào khiến cho bài văn viết theo phép lập luận chứng minh thiếu tính thuyết phục ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Đọc văn bản “Đừng sợ vấp ngã” (sách giáo khoa ngữ văn 7 tập 2 trang 41-42) và trả lời câu 3 và 4:

Luận điểm cơ bản của văn bản này là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Câu văn nào trong đoạn văn mang luận điểm? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Các lí lẽ, bằng chứng trong phép lập luận chứng minh muốn có sức thuyết phục phải:

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận