Trắc nghiệm: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích có đáp án

  • 2782 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 2:

Dòng nào không phải là phép lập luận trong văn bản nghị luận ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Những lĩnh vực nào cần sử dụng thao tác giải thích ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong văn bản nghị luận, phép lập luận giải thích được hiểu là gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Linh

T

2 năm trước

Thắng 7B10

Bình luận


Bình luận