Trắc nghiệm: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính có đáp án

  • 1936 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Văn bản hành chính là gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Trong các tình huống sau, tình huống nào người viết không phải viết văn bản hành chính?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Khi nào người ta viết văn bản thông báo? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi nào cần phải làm văn bản đề nghị?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mạnh Quân Trần

Bình luận


Bình luận

Mạnh Quân Trần
07:53 - 07/05/2022

Hay lắm !!!
🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Mạnh Quân Trần
07:53 - 07/05/2022

Hay lắm !!!
🥰🥰🥰🥰🥰🥰