Trắc nghiệm Tin 6 Bài 10. Sơ đồ từ duy có đáp án

  • 1351 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu không phải là hạn chế khi vẽ sơ đồ tư duy thủ công trên giấy?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Khi vẽ sơ đồ tư duy trên giấy, chúng ta chỉ cần viết và giấy để vẽ.


Câu 2:

Sơ đồ tư duy không hỗ trợ được em điều gì trong học tập?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sơ đồ tư duy hỗ trợ em trong việc học tập:

- Sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong học tập.

- Ghi nhớ nhanh các kiến thức đã học.

- Hệ thống hóa kiến thức, tìm ra mối liên hệ giữa các kiến thức.

Sơ đồ tư duy không hỗ trợ em ghi nhớ lời giảng của thầy cô.


Câu 3:

Hãy sắp xếp các bước tạo sơ đồ tư duy:

1. Từ chủ đề chính, vẽ các chủ đề nhánh.

2. Phát triển thông tin chi tiết cho mỗi chủ đề nhánh, lưu ý sử dụng từ khoá hoặc hình ảnh.

3. Viết chủ đề chính ở giữa tờ giấy. Dùng hình chữ nhật, elip hay bất cứ hình gì em muốn bao xung quanh chủ đề chính.

4. Có thể tạo thêm nhánh con khi bổ sung thông tin vì sơ đồ tư duy có thể mở rộng về mọi phía.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các bước tạo sơ đồ tư duy:

- Viết chủ đề chính ở giữa tờ giấy. Dùng hình chữ nhật, elip hay bất cứ hình gì em muốn bao xung quanh chủ đề chính.

- Từ chủ đề chính, vẽ các chủ đề nhánh.

- Phát triển thông tin chi tiết cho mỗi chủ đề nhánh, lưu ý sử dụng từ khoá hoặc hình ảnh.

- Có thể tạo thêm nhánh con khi bổ sung thông tin vì sơ đồ tư duy có thể mở rộng về mọi phía.


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phát biểu đúng: Sơ đồ tư duy là một bức tranh về các thông tin hữu ích.


Câu 5:

Cho sơ đồ tư duy sau:

Media VietJack

Sơ đồ tư duy được tạo nên bởi:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Chủ đề chính, chủ đề nhánh, các đường nối


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Luân Nguyễn Thị
21:20 - 07/03/2024

7687

Luân Nguyễn Thị
21:20 - 07/03/2024

876898

Luân Nguyễn Thị
21:20 - 07/03/2024

88