Trắc nghiệm Tin 6 Bài 5. Internet có đáp án

  • 1915 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phát biểu sau đây đúng: Internet là một mạng các máy tính liên kết với nhau trên toàn cầu.


Câu 2:

Internet là mạng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Internet là mạng: kết nối nhiều máy tính trên phạm vi toàn cầu.


Câu 3:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Câu sau đây không đúng: Thông tin trên Internet không được cập nhật thường xuyên.

Vì Thông tin trên Internet luôn được cập nhật thường xuyên.


Câu 4:

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào Internet.


Câu 5:

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ngọc Hoa

đáp án sai

1 năm trước

Nhã Phương Trương Thùy

K

7 tháng trước

Khoa

Bình luận


Bình luận

Ngọc Hoa
15:11 - 29/11/2022

Câu 6 đáp án sai , phải là C chứ

Khoa
19:26 - 10/12/2023

Câu 6 : Đáp án C,Sai bét

Nguyễn Đặng Thu Huyền
20:25 - 28/03/2024

câu 6 sai rùi