Trắc nghiệm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta có đáp án

  • 12266 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tác giả văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của tác giả nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Văn bản có xuất xứ như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Vấn đề nghị luận của bài "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" nằm ở vị trí nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong trời kì nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Bài văn "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" được viết trong thời kì nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Meo Meo

tốt
T

2 năm trước

Trần Trọng An

tạm

Bình luận


Bình luận

trung trịnh
20:50 - 05/03/2021

hay
và đc

trúc thak
07:56 - 06/04/2021

hay

ice dragon heaven ( băng hắc long )
09:12 - 29/03/2022

cũng tạm được

Trần Trọng An
21:00 - 17/05/2022

TẠMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM