Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra có đáp án

  • 670 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không?

Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không

Xem đáp án

Khi sử dụng geogebra để vẽ, sử dụng thước thẳng để kiểm tra ta thấy AB’ = AB = BB’.

Vậy tam giác ABB’ là tam giác đều.


Câu 2:

Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không?

Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không

Xem đáp án

Khi sử dụng geogebra để vẽ, sử dụng thước thẳng để kiểm tra ta thấy 6 đoạn thẳng bằng nhau (i = h = m = l = k = j)

Vậy hình lục giác ở hình T.5 là hình lục giác đều.


Câu 3:

Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không?

Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không

Xem đáp án

Khi sử dụng geogebra để vẽ, sử dụng thước thẳng để kiểm tra ta thấy: AB = BC = CD = AD

Do đó ABCD là hình thoi.


Câu 5:

Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra.

Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra

Xem đáp án

Hướng dẫn cách vẽ: Các bạn vào theo đường link sau: https://youtu.be/gqBKhfK6xO0

Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận