Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 24: Nhân với số có một chữ số (có nhớ) (Phần 2) có đáp án

  • 208 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 46 732 × 2 = ? là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

×46  732             2¯      93  464


Câu 2:

Kết quả của phép toán 7 645 × 5 = ? là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

×7645         5¯  38225


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 7 534 × 3 + 7 645 = ? là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

7 534 × 3 + 7 645

= 22 602 + 7 645

= 30 247


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 78 543 – 5 634 × 4 = ? là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

78 543 – 5 634 × 4

= 78 543 – 22 536

= 56 007


Câu 5:

Tháng 5 nhà Hiếu dùng hết 27 560 đồng tiền nước. Tháng 6 nhà Hiếu dùng nước gấp ba lần tháng 5. Hỏi tháng 6 nhà Hiếu dùng hết bao nhiêu tiền nước?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tháng 6 nhà Hiếu dùng hết số tiền nước là:

27 560 × 3 = 82 680 (đồng)

Đáp số: 82 680 đồng                   


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận