Trắc nghiệm: Từ hán việt có đáp án

  • 4735 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Từ Hán Việt là những từ như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

"Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng."

Xem đáp án

Đáp án A

→ Xã tắc (non sông, đất nước, quốc gia, dân tộc)


Câu 3:

Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính? 

Xem đáp án

Đáp án: A

→ Từ Hán Việt có hai loại chính: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ


Câu 4:

Nghĩa của từ “tân binh” là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Khi sử dụng từ mượn Hán Việt cần chú ý tới ngữ cảnh sử dụng, mục đích và đối tượng giao tiếp, tránh việc lạm dụng từ Hán Việt, đúng hay sai? 

Xem đáp án

Đáp án: A

→ Khi sử dụng từ Hán Việt cần chú ý tới hoàn cảnh giao tiếp, đối tượng cũng như mục đích giao tiếp


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận