Trắc nghiệm: Tục ngữ về con người và xã hội có đáp án

  • 7740 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Đối tượng phản ánh của tục ngữ về con người và xã hội là gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Tục ngữ về con người và xã hội được hiểu theo những nghĩa nào ? 

Xem đáp án

Đáp án; A


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật về hình thức của tục ngữ về con người và xã hội là gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nội dung của hai câu tục ngữ “ Không thầy đố mày làm nên” và “ Học thầy không tày học bạn” có mối quan hệ như thế nào ? 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghĩa giống với câu “ Đói cho sạch, rách cho thơm” ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Phương Thi

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

T

3 năm trước

Thảo Thảo

2 năm trước

Thu Thảo

Bình luận


Bình luận