Trắc nghiệm: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất có đáp án

  • 15591 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Em hiểu thế nào là tục ngữ ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Câu nào sau đây không phải là tục ngữ ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây giúp phân biệt rõ nhất tục ngữ và ca dao ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

4 năm trước

Lê Ngọc Cường

3 năm trước

Hoàng Phước

đề quá khó

3 năm trước

Coolgirl

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

3 năm trước

Cô Trương San

3 năm trước

N .T. Kim Hà

3 năm trước

Nguyễn văn a

N

2 năm trước

Nguyên Nguyễn

app hay quá
H

2 năm trước

Hùng Hoàng

Ít câu hỏi quá
T

2 năm trước

Trần Quang Anh

2 năm trước

Thinh Do

D

2 năm trước

Dinh Nhat Linh

2 năm trước

ice dragon heaven ( băng hắc long )

Bình luận


Bình luận

dương linh đan
20:18 - 23/11/2021

hay

ice dragon heaven ( băng hắc long )
20:36 - 28/03/2022

cũng tạm được