Trắc nghiệm: Văn bản báo cáo có đáp án

  • 1782 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Khi nào phải làm văn bản báo cáo? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Mục nào sau đây không phù hợp với văn bản báo cáo ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Các văn bản báo cáo giống nhau ở chỗ nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong các tình huống sau tình huống nào phải viết báo cáo ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Trong các tình huống sau, tình huống nào không cần viết báo cáo ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nhung Vi
09:15 - 22/04/2021

tuyet