Trắc nghiệm: Văn bản (Tiếp theo) có đáp án

  • 585 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm cơ bản của văn bản nói chung?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Vì sao câu tục ngữ: Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa có thể coi là một văn bản không?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Mục đích của văn bản trên là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Câu tục ngữ trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Nội dung chính của văn bản sau là gì?

Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

Vì độc lập, vì tự do,

Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào.

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,

Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn!

(Mừng xuân 1969, Hồ Chí Minh)

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận