Trắc nghiệm : Vận nước (Quốc tộ) có đáp án

  • 325 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Pháp Thuận là ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Bài thơ Vận nước ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Hình ảnh so sánh Quốc tộ như đằng lạc (Vận nước như mây cuốn) nhằm diễn tả điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Từ nào được coi là điểm kết tụ cảm xúc của toàn bài thơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Đường lối vô vi trong điều hành chính sự có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận