Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 10. Sự rơi tự do có đáp án

  • 1918 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chuyển động dưới đây được coi là sự rơi tự do nếu được thả rơi ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trọng lượng của mẩu phấn lớn hơn nhiều so với sức cản của không khí tác dụng lên nó, do đó ta bỏ qua sức cản của không khí, coi như mẩu phấn chỉ rơi dưới tác dụng của trọng lực và coi sự rơi của mẩu phấn là rơi tự do.


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chuyển động rơi tự do có đặc điểm :

Chuyển động theo phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống dưới.

Chuyển động rơi tư do là chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu theo phương ngang bằng 0.

Ở cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật rơi tự do đều có cùng một gia tốc g, thường lấy \[g = 9,8m/{s^2}\] hoặc \[g = 10m/{s^2}\]


Câu 3:

Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A- Sai vì: Khi đã buông dù, lực cản của không khí rất lớn tác dụng vào vận động viên.

B- Đúng vì: lực cản của không khí tác dụng vào quả táo không đáng kể nên coi là rơi tự do.

C- Sai vì: lực cản của không khí tác dụng vào chiếc lá đáng kể nên không thể coi là rơi tự do.

D- Sai vì: Thang máy còn chịu thêm tác dụng của lực căng của dây treo nên không coi là rơi tự do.


Câu 4:

Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao h xuống đất, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Công thức tính độ lớn v của vật khi chạm đất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Áp dụng công thức tính vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều\[v = {v_0} + a.t\] với vận tốc ban đầu v0 = 0 và a = g.

Thời gian kể từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất là: \[t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \]

Thay vào biểu thức \[v = {v_0} + a.t = g.\sqrt {\frac{{2h}}{g}} = \sqrt {2gh} \]


Câu 5:

Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ đỉnh tháp với gia tốc \[g = 10m/{s^2}\], sau 3s thì chạm đất. Chiều cao của tháp là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Áp dụng công thức tính quãng đường đi được trong rơi tự do \[s = \frac{1}{2}g{t^2}\]

\[h = s = \frac{1}{2}g{t^2} = 0,{5.10.3^2} = 45m\]


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

l

6 tháng trước

la phạm sơn

Bình luận


Bình luận