Dạng 15. Chuyển động của vật ném ngang có đáp án

  • 92 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Thời gian rơi của vật là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là C.

Tầm xa của vật: L = v0.t  t=Lv0=155=3s 


Câu 3:

Một phi công lái một máy bay trực thăng đang lên thẳng đứng với vận tốc không đổi v0 . Đột nhiên trong khi bốc thẳng lên, phi công làm rơi cây một cây bút ra cửa sổ, bỏ qua sức cản của không khí cây bút sẽ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Một phi công lái một máy bay trực thăng đang lên thẳng đứng với vận tốc không đổi v0 . Đột nhiên trong khi bốc thẳng lên, phi công làm rơi cây một cây bút ra cửa sổ, bỏ qua sức cản của không khí cây bút sẽ: ban đầu bay lên với vận tốc v0 sau đó tốc độ giảm dần và dừng lại, cuối cùng đi xuống dưới với tốc độ tăng dần.


Câu 4:

Để tăng tầm xa của vật ném theo phương ngang với sức cản không khí không đáng kể thì biện pháp nào sau đây có hiệu quả nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Ta có, tầm xa của vật ném ngang:  L=v02Hg

Để tăng tầm xa của vật ném, ta có thể tăng vận tốc hoặc tăng độ cao của điểm ném. Trong hai cách đó thì tăng vận tốc ném có hiệu quả hơn.


Câu 5:

Một máy bay bay ngang với tốc độ 150 m/s, ở độ cao 490 m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy g = 9,8 m/s2 . Tầm xa của gói hàng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.

Ta có, tầm xa của vật ném ngang:  L=v02Hg=150.2.4909,8= 1500 m.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận