Dạng 19. Vận dụng định luật 2 để giải các bài tập đơn giản có đáp án

  • 91 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Pininfarina Battista 2020 đang là siêu xe tăng tốc nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 1,9 giây để đạt vận tốc 100 km/h có khối lượng khoảng 1996 kg. Lực để tạo ra gia tốc này là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đổi đơn vị: 100 km/h = 27,8 m/s;

Gia tốc của xe đua:  a=v2v1t=27,801,914,6m/s2

Lực để tạo ra gia tốc đó:  F=ma=1996.14,6=29141,6N


Câu 2:

Sau khi chịu tác dụng của một lực có độ lớn 4 N, một vật đang đứng yên chuyển động với gia tốc là 5 m/s2. Khối lượng của vật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:  a=Fmm=Fa=45=0,8 kg 

Vậy khối lượng của vật là 0,8 kg.


Câu 3:

Độ lớn gia tốc của một vật có khối lượng xác định có mối quan hệ như thế nào với độ lớn của lực gây ra gia tốc cho vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Độ lớn gia tốc tỉ lệ thuận với lực tác dụng:  a=Fm


Câu 4:

Một ô tô khối lượng 900 kg đang đi với vận tốc 20 m/s thì người lái xe nhìn thấy đèn giao thông chuyển màu đỏ ở phía trước. Để xe giảm tốc độ và dừng lại sau 10 s thì độ lớn lực hãm khi phanh ô tô phải là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giá trị a của gia tốc mà ô tô cần có để giảm tốc và dừng lại sau 10 s là:

 a=ΔvΔt=020100=2m/s2

Giá trị lực hãm khi phanh là:  F=ma=900.2=1800N

Độ lớn lực hãm là 1800 N. Dấu “-“ thể hiện lực ngược chiều chuyển động, gây ra gia tốc ngược hướng vận tốc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận