Dạng 20. Vận dụng định luật 3 đề giải thích các hiện tượng có đáp án

  • 57 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo định luật III Newton, cặp lực và phản lực không có đặc điểm nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lưu ý là cặp lực – phản lực trong định luật III Newton không tác dụng vào cùng một vật mà tác dụng vào hai vật khác nhau. Vì thế ta chọn đáp án D.


Câu 2:

Một người kéo xe hàng trên mặt sàn nằm ngang, lực tác dụng lên người để làm người chuyển động về phía trước là lực mà

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Người tác dụng lực lên mặt đất hướng về phía sau, mặt đất tác dụng lực lên người hướng về phía trước. Lực do mặt đất tác dụng lên người giúp cho người chuyển động về phía trước.


Câu 3:

Trong một cơn giông, một cành cây bị gãy và bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Chọn nhận xét đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính và lực của tấm kính tác dụng vào cành cây là cặp lực và phản lực. Nên hai lực này có cùng độ lớn.


Câu 4:

Lực nào làm cho thuyền (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Người chèo thuyền dùng mái chèo tác dụng vào nước một lực hướng về phía sau. Nước tác dụng lại mái chèo một lực hướng về phía trước làm thuyền chuyển động.


Câu 5:

Một quả bóng khối lượng 200 g bay với vận tốc 72 km/h đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,05 s. Xác định độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Đổi: 72 km/h = 20 m/s; 54 km/h = 15 m/s.

Chọn chiều (+) cùng chiều chuyển động bật ra của quả bóng

Định luật 3 Newton: Ftường = Fbóng = m.a =  m.vv0Δt=0,2.15200,05=140N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận