Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 16. Định luật III Newton có đáp án

  • 1536 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - đúng, theo định luật III Newton.

Cặp “lực và phản lực” có đặc điểm:

- Cùng phương

- Ngược chiều

- Cùng độ lớn

- Tác dụng vào hai vật khác nhau.


Câu 2:

Chọn câu phát biểu đúng. Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - đúng, theo định luật III Newton.

Lực do búa tác dụng vào đinh và lực của đinh tác dụng vào búa là cặp lực và phản lực. Nên độ lớn của hai lực này phải bằng nhau.


Câu 3:

Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B - đúng, theo định luật III Newton.

Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính và lực của tấm kính tác dụng hòn đá là cặp lực và phản lực. Hai lực này bằng nhau về độ lớn.


Câu 4:

Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A - đúng, theo định luật III Newton cặp lực và phản lực có độ lớn bằng nhau.


Câu 5:

Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

C - đúng, người này tác dụng vào đất một lực đi xuống, đất tác dụng ngược trở lại phản lực đi lên.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

b

5 tháng trước

bao tran Nguyen

Bình luận


Bình luận