Dạng 23. Xác định đặc điểm định tính của các loại lực ma sát có đáp án

  • 131 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hệ số ma sát trượt μ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc, μ không phụ thuộc vào độ lớn của lực pháp tuyến N nên khi N tăng lên thì μ vẫn không đổi.


Câu 2:

Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và vận tốc của vật.


Câu 3:

Hệ số ma sát trượt phụ thuộc các yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hệ số ma sát trượt μ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc.


Câu 4:

Một vật lúc đầu nằm yên trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, sau một khoảng thời gian vật chuyển động chậm dần vì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lực ma sát cản trở chuyển động của vật nên vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.


Câu 5:

Hệ số ma sát trượt

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hệ số ma sát trượt μ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận