Dạng 25. Vận dụng hiểu biết về lực cản và lực nâng của chất lưu giải thích hiện tượng có đáp án

  • 127 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lực cản của chất lưu tác dụng lên một vật chuyển động phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lực cản của chất lưu tác dụng lên một vật chuyển động phụ thuộc vào các yếu tố:

- Hình dạng của vật.

- Kích thước của vật.

- Trọng lượng của vật


Câu 2:

Chất lưu là thuật ngữ dùng để chỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Chất lưu là thuật ngữ dùng để chỉ chất lỏng và chất khí.


Câu 3:

Một chiếc lá vàng rơi từ trên cây xuống thường chao liệng trên không rồi mới rơi tới đất là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Khi chiếc lá rơi từ trên cây xuống, phiến lá rộng nên lá chịu tác dụng đáng kể của lực cản của không khí, do đó, nó chao liệng trên không rồi mới rơi xuống tới đất.


Câu 4:

Độ lớn của lực cản phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Lực cản tác dụng lên vật phụ thuộc vào hình dạng và vận tốc của vật.


Câu 5:

Lực cản không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Lực cản tác dụng lên vật phụ thuộc vào hình dạng và vận tốc của vật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận