Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí có đáp án

  • 2335 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

DC hoặc dấu - là kí hiệu mô tả đại lượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Dòng điện một chiều có kí hiệu là DC hoặc dấu -.


Câu 2:

AC hoặc dấu ~ là kí hiệu mô tả đại lượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Dòng điện xoay chiều có kí hiệu là AC hoặc dấu ~.


Câu 3:

Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.


Câu 4:

Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A - Đúng vì khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần lưu ý: quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.

B - sai vì: dụng cụ phòng thí nghiệm có thể bị lỗi, hoặc hỏng.

C - sai vì: mỗi dụng cụ có chức năng khác nhau.

D - sai vì: ống thủy tinh có nhiều loại, có loại chịu được nhiệt độ cao, có loại không chịu được nhiệt độ cao.


Câu 5:

Những dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm Vật lí thuộc loại dễ vỡ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

A - sai vì đây là các dụng cụ, hóa chất dễ cháy.

B - đúng vì đây là các dụng cụ dễ vỡ.

C - sai vì đây là các dụng cụ dễ hỏng.

D - sai vì đây là các dụng cụ hóa chất dễ cháy và dễ vỡ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận