Dạng 28. Xác định moment lực - ngẫu lực có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Ta cần tác dụng một moment ngẫu lực 12 N.m để làm quay bánh xe như hình vẽ dưới đây. Xác định độ lớn lực tác dụng vào bánh xe ở hình a và hình b. Từ đó, hãy cho biết trường hợp nào sẽ có lợi hơn về lực.

Ta cần tác dụng một moment ngẫu lực 12 N.m để làm quay bánh xe như hình vẽ dưới đây (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là A

Hình a: Độ lớn lực tác dụng: F1 = F2Md=120,4=30N

Hình b: Độ lớn lực tác dụng:  F1=F2=Md=120,23=52N

Vậy, tác dụng ngẫu lực vào vị trí như ở hình a để có lợi hơn về lực.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, bằng nhau về độ lớn tác dụng vào một vật và giá của hai lực cách nhau một khoảng d.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận