Dạng 31. Vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng để giải thích hiện tượng có đáp án

  • 368 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình chuyển hóa năng lượng chính nào xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi đun nước bằng ấm điện, điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng để làm sôi nước.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B.

Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác và luôn được bảo toàn.


Câu 3:

Trong các động tác nâng tạ từ vị trí (1) sang vị trí (2), từ vị trí (2) sang vị trí (3), từ vị trí (3) sang vị trí (4) ở hình dưới đây, có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào?

Trong các động tác nâng tạ từ vị trí (1) sang vị trí (2), từ vị trí (2) sang vị trí (3), từ vị trí (3) sang vị trí (4) ở (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là B.

Trong các động tác nâng tạ đã có sự truyền và chuyển hóa từ động năng sang thế năng.


Câu 4:

Có sự truyền và chuyển hóa năng lượng nào trong việc bắn pháo hoa?a

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.

Khi pháo hoa nổ thì có sự chuyển hóa từ hóa năng thành quang năng và nhiệt năng.


Câu 5:

Năng lượng có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Năng lượng của một hệ bất kì luôn có một số tính chất sau:

- là một đại lượng vô hướng;

- có thể tồn tại ở những dạng khác nhau;

- có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc chuyển hóa qua lại giữa các dạng khác nhau và giữa các hệ, các thành phần của hệ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận