Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 23. Năng lượng. Công cơ học có đáp án

  • 3682 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đơn vị của công trong hệ SI là

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Đơn vị của công trong hệ SI là J


Câu 2:

Đáp án nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

A sai vì công là đại lượng vô hướng.

B sai vì trong trường hợp lực vuông góc với phương chuyển động, A = 0.

D sai vì vật chuyển động thẳng đều, hợp lực bằng 0.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng theo định nghĩa công của lực?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Tác dụng lực, sinh công để làm mòn dần sắt thành cây kim.


Câu 4:

Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc . Công do lực ma sát thực hiện trên chiều dài s của mặt phẳng nghiêng là (ảnh 1). Công do lực ma sát thực hiện trên chiều dài s của mặt phẳng nghiêng là

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc . Công do lực ma sát thực hiện trên chiều dài s của mặt phẳng nghiêng là (ảnh 2)

Dựa vào kiến thức đã học ở những bài trước, sử dụng kiến thức về động lực học, phân tích lực, sử dụng định luật 2 Newton.

Ta có: N=P.cosα=mg.cosα

Suy ra: Fms=μN=μmg.cosα

Do lực ma sát ngược hướng với chiều chuyển động nên:

AFmst=Fmst.s=μ.mg.cosα.s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thiện Nhân
21:15 - 08/05/2023

ngu

Thuy Cao
08:56 - 20/03/2024

sv