Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 24. Công suất có đáp án

  • 2395 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đơn vị của công suất

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Đơn vị của công suất là W


Câu 2:

Công suất được xác định bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian


Câu 3:

Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

A – đúng vì công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.

B – sai vì đơn vị công suất có thể là W, HP

C, D – sai.


Câu 4:

Ki lô oát giờ là đơn vị của

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Ki lô oát giờ (kWh) là đơn vị của công, dựa vào công thức A=P.t


Câu 5:

Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Khi ôm chồng sách, người đó có tiêu tốn năng lượng nhưng ko phải công cơ học vì có lực tác dụng nhưng ko làm cho chồng sách dịch chuyển.

Nên A=0P=0


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

민서

nice

Bình luận


Bình luận