Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 25. Động năng – Thế năng có đáp án

  • 2176 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Động năng là đại lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Wd=12mv2, khi vật đứng yên, v=0Wd=0

Khi vật chuyển động, Wd>0


Câu 2:

Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Khi vật chuyển động theo phương nằm ngang, độ cao của vật không thay đổi nên thế năng của vật không đổi.


Câu 3:

Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Động năng: Wd=12mv2

Wd'=12m'v'2=12m2(4v)2=8.12.mv2=8Wd


Câu 4:

Thế năng hấp dẫn là đại lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Wt=mgh, phụ thuộc vào giá trị của h nên có thể âm, bằng không hoặc dương do cách chọn mốc tính thế năng.


Câu 5:

Một ô tô khối lượng m đang chuyển động với vận tốc Một ô tô khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại là (ảnh 1) thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại là

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Công của lực ma sát bằng độ biến thiên động năng của vật.

Khi dừng lại thì vận tốc bằng 0.

AFms=Wd2Wd1=012mv2=12mv2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận