Dạng 40. Bài toán hiệu suất có đáp án

  • 93 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Để đưa một vật có khối lượng 250 kg lên độ cao 10 m người ta dùng một hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F = 1500 N. Lấy g = 10 m/s2. Hiệu suất của hệ thống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công có ích để đưa vật lên là:  Aci=P.h=m.g.h=250.10.10=25000J

Do sử dụng ròng rọc động nên quãng đường sẽ tăng lên gấp đôi.

Công toàn phần do lực tác dụng thực hiện:  Atp=F.2s=1500.2.10=30000J

Hiệu suất của hệ thống bằng:  H=AciAtp=2500030000=0,833=83,3%


Câu 2:

Một ô tô chạy 100 km với lực kéo không đổi là 700 N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công có ích để kéo xe di chuyển bằng:  Aci=F.s=700.100.1000=70000000J

Công toàn phần do đốt cháy nhiệt liệu xăng:

 Atp=mL=DVL=700.61000.4,6.107=193200000J

Hiệu suất của động cơ bằng:  H=AciAtp=70000000193200000=0,3623=36,23%


Câu 3:

Thác nước cao 45 m, mỗi giây đổ 180 m3 nước. Người ta dùng thác nước làm trạm thủy điện với hiệu suất 85%. Biết khối lượng riêng của nước là D = 103 (kg/m3). Công suất của trạm thủy điện bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khối lượng nước đổ xuống mỗi giây là:  m=D.V=103.180=180000kg

Công có thể sinh ra khi nước đổ xuống đến chân thác trong mỗi giây là:

 Atp=mgh=180000.10.45=81000000J

Gọi  Aci là phần công có ích để phát điện trong mỗi giây

Ta có:  H=AciAtpAci=H.Atp=0,85.81000000=68850000J

Suy ra công suất của máy phát điện:

 P=Atpt=68850000W=68,85MW

Câu 4:

Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10 m. Hiệu suất của máy bơm là 70%. Lấy g = 10 m/s2. Biết khối lượng riêng của nước là D = 103 (kg/m3). Sau nửa giờ máy bơm đã thực hiện một công bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công có ích để đưa 15l nước lên cao 10 m trong mỗi giây là:

 A=mgh=DVgh=103.15103.10.10=1500J

Công toàn phần máy bơm sinh ra trong mỗi giây là:  Atp=AciH=15000,7=2142,86J

Công mà máy bơm thực hiện được sau nửa giờ:

 A=P.t=2142,86.0,5.3600=3857148J


Câu 5:

Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5 kW kéo một vật có trọng lượng 12 kN lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90 s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công có ích để nâng vật lên là:  Aci=P.h=12000.30=360000J

Công toàn phần do động cơ sinh ra là:  Atp=P.t=5000.90=450000J

Hiệu suất của động cơ bằng:  H=AciAtp=360000450000=0,8=80%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận