Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 27. Hiệu suất có đáp án

  • 1342 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để đưa một vật có khối lượng 250 kg lên độ cao 10 m người ta dùng một hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F = 1500 N. Lấy g = 10 m/s2. Hiệu suất của hệ thống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công có ích để đưa vật lên là: Aci=P.h=m.g.h=250.10.10=25000J

Do sử dụng ròng rọc động nên quãng đường sẽ tăng lên gấp đôi.

Công toàn phần do lực tác dụng thực hiện: Atp=F.2s=1500.2.10=30000J

Hiệu suất của hệ thống bằng: H=AciAtp=2500030000=0,833=83,3%


Câu 2:

Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm 15 lít nước lên bể ở độ cao 10 m. Coi hao tổn không đáng kể. Lấy g = 10 m/s2. Công suất của máy bơm bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi 15 lít = 15 kg

Công để đưa 15l nước lên độ cao 10m là: Aci=mgh=15.10.10=1500J

Coi hao tổn không đáng kể nên công của máy bơm bằng công có ích

Suy ra Atp=Aci=1500J

Công suất của máy bơm bằng:

P=Atpt=15001=1500W


Câu 3:

 Một ô tô chạy 100 km với lực kéo không đổi là 700 N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công có ích để kéo xe di chuyển bằng:

Aci=F.s=700.100.1000=70000000J

Công toàn phần do đốt cháy nhiệt liệu xăng:

Atp=mL=DVL=700.61000.4,6.107=193200000J

Hiệu suất của động cơ bằng: H=AciAtp=70000000193200000=0,3623=36,23%


Câu 4:

Thác nước cao 45 m, mỗi giây đổ 180 m3 nước. Người ta dùng thác nước làm trạm thủy điện với hiệu suất 85%. Biết khối lượng riêng của nước là D = 103 (kg/m3). Công suất của trạm thủy điện bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khối lượng nước đổ xuống mỗi giây là: m=D.V=103.180=180000kg

Công có thể sinh ra khi nước đổ xuống đến chân thác trong mỗi giây là:

Atp=mgh=180000.10.45=81000000J

Gọi Acilà phần công có ích để phát điện trong mỗi giây

Ta có: H=AciAtpAci=H.Atp=0,85.81000000=68850000J

Suy ra công suất của máy phát điện:

P=Atpt=68850000W=68,85MW


Câu 5:

 Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10 m. Hiệu suất của máy bơm là 70%. Lấy g = 10 m/s2. Biết khối lượng riêng của nước là D = 103 (kg/m3). Sau nửa giờ máy bơm đã thực hiện một công bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công có ích để đưa 15l nước lên cao 10 m trong mỗi giây là:

A=mgh=DVgh=103.15103.10.10=1500J

Công toàn phần máy bơm sinh ra trong mỗi giây là:

Atp=AciH=15000,7=2142,86J

Công mà máy bơm thực hiện được sau nửa giờ:

A=P.t=2142,86.0,5.3600=3857148J


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vinh Nguyễn
20:59 - 04/05/2024

c8 2 đáp án đúng :v