Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng có đáp án

  • 1651 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay thẳng đều với tốc độ 870 km/h. Chọn chiều dương ngược với chiều chuyển động thì động lượng của máy bay bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đổi đơn vị: 870 km/h=7253 m/s

Chọn chiều dương ngược với chiều chuyển động thì động lượng của máy bay.

Ta có: p=mv=160000.(7253)38,7.106 kg.m/s.


Câu 4:

Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp  và  vuông góc nhau. (ảnh 1)Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp  và  vuông góc nhau. (ảnh 2) vuông góc nhau.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Ta có: p=m1.ν+m2.ν2

Do v1 và v2 vuông góc nhau nên

p2=(m1.ν)2+(m2.ν2)2p=32+32=4,242(kg/s)


Câu 5:

Một viên bi thép 0,1 kg rơi từ độ cao 5 m xuống mặt phẳng ngang. Tính độ biến thiên động lượng trong trường hợp: Khi chạm sàn bi bay ngược trở lại cùng vận tốc theo phương cũ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Vận tốc chạm sàn ν1=2.g.h =10 m/s

Động lượng trước va chạm: p1=m.ν1

Sau va chạm: ν2=ν1p2=m.ν1

Độ biến thiên động lượng: Δp=p2p1=2m.ν1

Suy ra độ lớn độ biến thiên động lượng bằng Δp=2.m.ν1=2.0,1.10=2(kg.m/s)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận